English

آذین فناور

فیلم و لفاف های تخصصی بسته بندی ، Flexible packaging ، روکش های محافظ ، فیلم سلفون کشی

آذین فناورآذین فناورآذین فناور

نوار چسب های طلایی، نقره ای و سایر رنگهای متالیک

عرضه ی انواع نوارچسب های طلایی، نقره ای و سایر رنگ های متالیک به صورت ساده و یا همراه با کاغذ سیلیکون در عرض های مختلف از توانایی های آذین فناور می باشد.

این فیلم های پشت چسبدار متالیک می توانند در عرض های بیشتر جهت روکش های زیبا و تزیینی روی کابینتی، روی دیوار(دیوارکوب) و... مورد مصرف قرار گیرند.

بازدید : 240
نوار چسب های طلایی، نقره ای و سایر رنگهای متالیک
سایر محصولات آذین فناور