English

آذین فناور

فیلم و لفاف های تخصصی بسته بندی ، Flexible packaging ، روکش های محافظ ، فیلم سلفون کشی

آذین فناورآذین فناورآذین فناور

فیلم سلفون کشی حرارتی با سایر رنگهای متالیک

از جمله خدماتی که پس از چاپ و یا پیش از آن به جهت محافظت و یا زیبایی سطوح انجام می شود، سلفون کشی می باشد. فیلم های پلیمری مورد استفاده در این صنعت معمولا به صورت حرارتی و یا به همراه چسب(پایه آب) استفاده می شوند.

از توانایی های بالفعل آذین فناور تولید سلفون های حرارتی مورد مصرف در صنعت چاپ می باشد. این سلفون ها عمدتا وارداتی بوده که آذین فناور با تکیه بر دانش و توانایی متخصصین خود توانسته به تولید این محصولات دست یابد.

محصولات آذین فناور در این زمینه به شرح ذیل می باشد:

1-     فیلم سلفون کشی مات و شفاف حرارتی

2-     فیلم سلفون کشی متالایز طلایی و نقره ای حرارتی

3-     فیلم سلفون کشی با سایر رنگهای متالیک حرارتی

بازدید : 302
فیلم سلفون کشی حرارتی با سایر رنگهای متالیک
سایر محصولات آذین فناور