English

آذین فناور

فیلم و لفاف های تخصصی بسته بندی ، Flexible packaging ، روکش های محافظ ، فیلم سلفون کشی

آذین فناورآذین فناورآذین فناور

لمینت حرارتی عکس، پوستر ، کارت های شناسایی و ...

این فیلم ها از دیرباز با نام پرس سخت به منظور حفاظت از عکس و کارت های ویزیت و پوستر و ... مورد استفاده قرار می گرفته است.

از دیگر محصولات آذین فناور را میتوان همین " فیلم های لمینت حرارتی (پرس سخت)" عنوان نمود.

بازدید : 464
لمینت حرارتی عکس، پوستر ، کارت های شناسایی و ...
سایر محصولات آذین فناور